top of page

ארץ ייצור: פנמה

גיל: 11

אחוז אלכוהול: 56.2% (חוזק חבית)

בוקבק: 2021

גודל בקבוק: 500 מ"ל

 

רום מפנמה, מולאסה בשלוש דרגות ממטעי סוכר בבעלות המזקקה.

תסיסה במיכלי נירוסטה פתוחים, זיקוק רציף בשני עמודים.

יישון ראשון בפנמה בחבית אקס-ברבן למשך שש שנים.

פיניש של חמש שנים בחבית 40 ליטר קאסטום מייד.

 

כנצר למשפחת קופרים, סבסטיאן אוהב לעבוד עם חביות מיוחדות, לעיתים קיצוניות. במקרה זה הוא השתמש בסטייבס - קורות - מחבית שרי מתוק מסוג פדרו חימנז על מנת לבנות חבית קטנה מאוד בת 40 ליטרים בלבד. החבית עברה חריכה רצינית כדי להוריד למינימום את השפעת הסוכר מהשרי שהיה בה על הרום אשר נכנס אליה. חביות קטנות אלו כמובן מוציאות מספר קטן של בקבוקים, ובמקרה זה 61 סה"כ.

רום ארטזנו 11 שנים - פיניש חבית 40 ליטר

320.00 ₪מחיר

    מוצרים דומים