top of page


סדנה מספר 10 של CSFC – וויסקי ושרי ביישון ביולוגי

סדנה מספר 10 של CSFC התקיימה ב-25.5.2022 במילק&האני.

לאחר ההצלחה של סדנת וויסקי ויינות ואלפוליצ'לה, גם סדנה מספר 10 הייתה שילוב של וויסקי עם משקה אחר אשר בחביות שלו מיושן וויסקי - שרי ביישון ביולוגי תחת מעטה שמרי פלור, כלומר שני סוגי שרי - פינו ומנזנייה. עוד סיבה לכך היא ההד הגדול שיצרו שני פרקי השרי של הפודקאסט, פרק 20 ופרק 21 בהם אירחתי את אמיתי בן נון, אורח קבוע בפודקאסט ובעל השכלה אדירה בתחום השרי ובעולם האלכוהול בכלל.

התחלנו בסקירה של המשקה באופן כללי - מה הוא שרי? היכן הוא מיוצר ומה ייחודי בטרואר? כיצד מיוצר ומסווג שרי? אילו סוגים יש (שבעה בסיסיים ועוד כמה בלנדים)? לאחר מכן טעמנו בטעימה השוואתית שרי פינו של בודגה פרננדו די קסטייה, ושרי מנזנייה ש בודגה לוסטאו כדי להרגיש מה ההבדלים בין שני הסוגים. הטעימה לוותה במידע היסטורי וטכני רב וגם בהסבר מעמיק של אמיתי על חוש הטעם, חוש הריח והחיבור ביניהם, כולל הדגמה בה טעמנו שרי פינו באף סגור.

כהמשך לטעימה הראשונה עשינו טעימה השוואתית של וויסקי בחביות שרי בהתאם - רויאל בראקלה בן 10 של קדנהדס, יישון מלא בחבית פינו, ומולו מהדורת מזקקה של גלן מוריי בפיניש מנזנייה. חבית הפינו הייתה הרבה יותר מחוברת ותואמת את טעמי השרי ואילו חבית המנזנייה הייתה עם מעט מאוד קשר ומתיקות מעניינת. רוב המשתתפים והמשתתפות העדיפו את הפינו גם כשרי וגם בוויסקי.

לאחר שטעמנו צללנו לעולם היישון תחת שמרי הפלור - כיצד הוא מתבצע? מה ייחודם של השמרים הללו ומה האפקט על הנוזל? מה ההבדל בין שרי פינו לשרי מנזנייה אם בסופו של דבר שניהם עוברים יישון ביולוגי? כדי להמחיש את הנושא טעמנו עוד זוג שרי, פינו מיושן עוד יותר מסדרת אנטיק של בודגה פרננדו די קסטייה ומולו מנזנייה פסאדה של בודגה הידלגו. גם כאן אמיתי הוסיף הנחיות הקשורות לחושים והסביר על ההבדלים השונים בין השרי בפלייט השני לזה שבבפלייט הראשון. טעימה שנייה של וויסקי שילבה בין סוגי החביות לוויסקי מעושן - קילכומן פינו שרי, מהדורת מזקקה ביישון מלא בחביות פינו, ומולו סינגל קאסק של פורט שארלוט בפיניש מנזנייה. גם כאן הייתה העדפה לפינו והאפקט של חבית המנזנייה חזר.

בנוסף לליין-אפ המקורי, תומר גורן, המזקק הראשי של מילק&האני אשר נכח בסדנה, הוסיף לנו טעימות של שרי אולורוסו ופדרו חימנז ממעט הנוזל אשר נשאר בחביות שרי שהגיעו למזקקה, וגם וויסקי שהתיישן באותן חביות ממש - טעימה נדירה שכמעט בלתי אפשרי לעשות בכל סיטואציה אחרת. זה היה מעניין מאוד, מרחיב אופקים וחשוב מהכל - טעים! אמיתי הוסיף הסברים על שרי אולורוסו ופדרו חימנז והנחה את הטעימה.

שורה תחתונה - שרי הוא משקה מעניין מאוד שההבנה בו מגבירה מאוד את ההנאה ממנו. השפעת חביות שרי פינו ומנזנייה על וויסקי יכולה להיות ניכרת מאוד או מרומזת בלבד, והכרת המשקה כשלעצמו מאוד עוזרת לזהות אותה וליהנות ממנה. תודה!

bottom of page