top of page

פרק 41
אזורי הוויסקי בסקוטלנד, מלא חדשות, ההיסטוריה של ארדמור ושלושה אייפקסים

להלן פירוט הנושאים בהם עסקתי בפרק:

דקה 1:00 – פינת המונח והפעם על זרבובי זרבובים

דקה 10:00 – פינת החדשות עם מגוון אייטמים ממערב ברוקלין ופיצה חמה

דקה 20:00 – פינת ההיסטוריה והפעם האם מכבי תל אביב או כן?

דקה 30:00 – עומף טועם וטעים לו מאוד

bottom of page