top of page


סדנה מספר 16 של CSFC - לפרויג

סדנה מספר 16 של CSFC התקיימה ב-26.1.2023 בזום.

אחרי זמן רב ללא סדנה בזום, חזרנו למדיום הנהדר הזה לביקור נוסף באיילה - הפעם במזקקת לפרויג. הסדנה כללה 8 טעימות עיוורות כאשר בנוסף לשאלות הרגילות אותן אני שואל בכל סדנה - מה יותר טעים בכל זוג ובכלל, איזה דראם מרגיש יותר חזק והאם אנחנו מצליחים לזהות סוג חבית, הפעם הוספתי עוד שאלה: עד כמה לפרויגי הלפרויג שלך? כלומר, עד כמה ה-DNA של לפרויג בולט ומובהק בכל דראם. לפרויג היא מהמזקקות הבודדות שיש להן מאלטינג פלור, ולעשן שלה אופי תרופתי וייחודי. מתוך שמונה לפרויג בגילאים וחביות שונות, בחלקם בוודאי הוא מורגש פחות. באילו?

הפלייט הראשון עסק בשני ביטויים שהם על פניו קרובים ובפועל מאוד שונים. מצד אחד - מהדורת קארצ'ס מ-2017, לפרויג בן 15 בחביות ברבן במילוי ראשון וב-43%. מצד שני מהדורת לפרויג 16 שנים שהחלה לצאת ב-2020, טעמנו את זו של 2021. גם הוא בחביות ברבן במילוי ראשון אבל ב-48%. ה-15 שנה היה במובהק יותר לפרויגי, יותר עשיר וטעים, ורוב המשתתפפים כלל לא הבחינו בהבדל בחוזק. לפרויג 16 לא מקבל תגובות נלהבות, וגם בסדנה רק משתתף אחד בחר בו כדראם המועדף עליו מכולם.

בפלייט השני הלכתי לכיוון אחר עם שני דראמים מאוד שונים זה מזה, שאחד מהם היה ההטרלה של הטעימה: קומפס בוקס נוניים 3, כלומר בלנדד מאלט מבית קומפס בוקס שהוא רק 74.5% לפרויג והשאר כולל בעיקר מורטלאך ובוומור, חוזקו 48.9%. מולו הצבתי לפרויג ברודיר, מהדורת GTR (דיוטי פרי) שהחלה לצאת ב-2014, ללא ציון גיל ובפיניש פורט, חוזק דומה לנוניים - 48%. טעמנו בקבוק מהשנה האחרונה בה המהדורה יצאה, 2018, לציין שיש הטוענים שהמהדורה הראשונה של ברוגיר הייתה טובה מאלו שיצאו אחריה - אני אישית מסכים. מה שהיה מדהים הוא שרק משתתף אחד זיהה שהנוניים אינו לפרויג, ומשתתפים רבים אף טענו שהוא יותר לפרויגי מהברודיר - חביות הפורט השפיעו מאוד והמתיקות והייניות לקחה אותו למקום רחוק מה-DNA של המזקקה. גם בהצבעה בין שניהם וגם בהצבעה הכללית הנוניים זכה לקולות רבים.

פלייט שלישי השווה בין שתי מהדורות קארצ'ס עם עשור ביניהן, על פניו קרובות מבחינת חביות אבל שונות לחלוטין בפועל. הקארצ'ס אוריג'ין מ-2012 ב-51.2% אשר למעשה מכיל נוזל בחביות ברבן מהקארצ'ס הראשון שיצא בשנת 2008, ועוד נוזל בחביות קוורטר. מולו הצבתי את הקארצ'ס מ-2022 ב-52.2%, אשר יושן כולו בחביות אקס-מייקרס מארק ובטרואר ייחודי - וורהאוס 1, כלומר מחסן מספר 1 של המזקקה, המחסן הקרוב ביותר לים. הם היו מאוד שונים, האוריג'ין מלוכלך ועמוק יותר והוורהאוס 1 פחות מלוכלך ויותר מתוק-מלוח, והרגיש לכמה משתתפים כפחות לפרויגי ועדיין טעים מאוד. האוריג'ין היה אחד הפופולריים בסדנה ואצל רוב המשתתפים דורג גבוה.

בפליט האחרון השוונו בין שני לפרויג בחוזק החבית ובשרי, אבל עם לא מעט הבדלים. מצד אחד ביקבוק עצמאי מבית האנטר לאנג, סדרת פירסט אדישנ'ס, יישון מלא של 14 שנים בחבית שרי אולורוסו שהניבה 293 בקבוקים בחוזק של 58.8%. מולו הקארצ'ס הרביעי בסדנה, הוצאת 2021 שהייתה באופן חריג בחוזק החבית - 58.9%. מהדורה זו היישנה בחביות ברבן, לאחר מכן חביות קוורטר ובסופו של דבר בחביות שרי מתוק - פדרו חימנז (PX). שניהם היו פשוט מעולים, מאוד לפרוגיים, עוצמתיים ומורכבים. ההבדלים ביניהם בעיקר ניכרו ברמת המתיקות והיובש שהגיעו מכל אחת מהחביות.

שורה תחתונה - לפרויג מזקקה מדהימה, שלרוב מייצרת חומר טעים וייחודי שקל לזהות בכל חוזק, גיל וסוג חבית. ההטרלה שלי עבדה היטב וזה רק הוסיף לאתגר ולהנאה מהסדנה. תודה!

bottom of page