top of page

סדנה מספר 4 של CSFC התקיימה ב-18.11.2021 בזום.

לאחר שלוש סדנאות בהן פגשנו מזקקות מאוד מפורסמות ונגישות, בסדנה מספר 4 הגענו לאזור הספייסייד עתיר המזקקות אך לאחת פחות מוכרת אשר כמעט ואין ביקבוקים רשמיים שלה - בלמנאך. רובו המכריע של המאלט המיוצר בבלמנאך עובר לשימוש בבלנדים שונים, בדגש על הבלנדים של חברת אינוורהאוס, בעליה של בלמנאך (ועוד 4 מזקקות מאלט), המפורסם שבהם הוא האנקי באניסטר. לציין שבבלמנאך מיוצר גם ג'ין סקוטי מעולה בשם קארון.

בלמנאך מזקקה מעניינת עם פרופיל ספייסייד אולד-סקול, מעבים מסוג וורם-טאבס ותזקיק עם אופי שעובד בצורה שונה מאוד עם חביות אקס-ברבן ואקס-שרי.

בסדנה טעמנו תשעה ביטויים בטעימות זוגיות ועיוורות, כאשר הפלייט האחרון כלל טעימה משולשת. מטרת הטעימה הייתה להכיר את התזקיק בחוזקים שונים ובחביות שונות, ובנוסף לבחון שאלה היסטורית - בלמנאך הייתה שייכת לתאגיד דיאג'ו עד שנת 1997, כאשר בשנת 1993 היא נסגרה ולא ייצרה וויסקי. בשתי הטעימות הראשונות שאלתי האם ניכר הבדל בין וויסקי שזוקק בימיה של דיאג'ו לוויסקי שזוקק לאחר שנרכשה על ידי אינוורהאוס?

בטעימה הראשונה השוונו שני ביטויים צעירים ובאחוז אלכוהול נמוך יחסית, שניהם בביקבוק עצמאי של גורדון & מקפייל. האחד בן 14 וב-40%, השני בן 8 וב-46%. ההבדל המשמעותי היה בשנת הזיקוק - הראשון זוקק ב-1988 והשני 20 שנה אחריו, ב-2008.

בטעימה השנייה המשכנו להשוואה נוספת בין תזקיקים מלפני ואחרי מעבר הבעלות. הישן זוקק ב-1991, ביקבוק עצמאי מסדרת צ'יפטיינס של איאן מקלאוד בן 11 בפיניש רום וב-43%. מולו ביקבוק עצמאי מסדרת הפברן'ס צ'ויס של האנטר לאנג בן 12 בחבית יין אדום אשר זוקק ב-2007 ובוקבק ב-46%.

מעניין היה לראות שהייתה התאמה בין העדפות המשתתפים לבעלות - מי שהעדיף את התזקיק של תקופ דיאג'ו העדיף אותו בשתי הטעימות - ולהיפך. כשמדובר בטעימה עיוורת ובסוגי חביות שונים, יש לזה משמעות.

בטעימה שלישית עלינו באחוז האלכוהול - אולד מאלט קאסק ב-50%, חבית ברבן בת 14, מול בלאקאדר בן 12 בפיניש שרי ובחוזק החבית, 58.9%. שניהם היו מאוד רעננים והדגישו את הצד הקליל והפירותי-ספייסיידי של בלמנאך, שניחן בטעמי תפוח, ירקרקות ועשבוניות.

הטעימה הרביעית הייתה משולשת ובה השוונו שני ביטויים בחביות שרי ואחד במדיירה, אשר יחד עם התזקיק של בלמנאך יצרו משקל ועומס בטעמים וגם בגוף. קדנהדס בן 8 במדיירה ב-57.2%, הארט ברוס בן 13 ב-53.3% בשרי אולורוסו בסטייל חדש, מעט מתוק, ובלאקאדר בן 11 בפיניש שרי אולד-סקול, כבד, יבש מאוד ב-58.5%.

שורה תחתונה - בלמנאך מזקקה אדירה. היא לחלוטין הייתה המזקקה שהכי נהנתי לטעום ב-2021, יש לה אופי מיוחד שבחביות ברבן מרגיש כמו פרי האהבה המושלם של הספייסייד והלואולנד, ובחביות שרי מרגיש כאילו שלחנו אותו לשנתיים של בודי בילדינג. תודה!


סדנה מספר 4 של CSFC – בלמנאך

bottom of page