top of page

סדנה מספר 1 של CSFC התקיימה ב-4.3.2021 בזום ממש לקראת סיומו של הסגר השלישי.

בסדנה עסקנו במזקקת גלנמורנג'י מההיילנד בסקוטלנד, בעיקר מזווית ישן מול חדש.

טעמנו שמונה ביטויים בטעימות זוגיות ועיוורות, כאשר שלושת הזוגות הראשונים השוו ביטויים זמינים ונגישים מול כאלו שזוקקו שנים רבות לפני כן.

המטרה הייתה לשאול האם וכיצד השתנה הנוזל לאורך השנים. האם המזקקה שינתה משהו בצורה מורגשת לאחר שנרכשה על ידי LVMH?

בטעימה הראשונה השוונו שני ביטויים פשוטים יחסית, שניהם מיושנים בחביות ברבן ומבוקבקים ב-40%. ה-10 שנים הרגיל מול מהדורה בשם מילניום שבוקבקה בשנת 2000, גילה 12 שנים והיישון בחביות במילוי ראשון בלבד. כלומר - השוונו תזקיק שזוקק ב-1988 או מעט לפני, לתזקיק שזוקק ב-2011 או 2010.

בטעימה השנייה השוונו שני ביטויים בגיל מעט יותר מבוגר ועם עוד סוג חבית. מצד אחד ה-18 שנה הנוכחי, שחלקו (30%) מיושן גם בשרי, מצד שני מהדורת 15 שנה אשר אינה מיוצרת כבר לפחות 15 שנה ועוברת פיניש בוירג'ין אוק.

טעימה שלישית הייתה מאוד מעניינת והשוותה שני ביטויים בפיניש פורט. הקינטה רובן הנוכחי בן ה-14 מול מהדורה שבוקבקה בסוף המילניום, וגילה אינו ברור - הוויסקי יושן 12 שנים בברבן ועבר לפיניש פורט לזמן שלא צוין. ההבדל כאן היה הכי גדול, וההימור שלי הוא שמדובר בעיקר בחביות הפורט שהן כנראה שונות מאלו בהן משתמשים כיום.

טעימה רביעית ואחרונה כללה שני ביטויים איכותייים, שמטרתה הייתה בעיקר לטעום איכות - הסיגנט האהוב והמפורסם, ומולו ווסטפורט - כלומר גלנמורנג'י בביקבוק עצמאי, טיספונד, בן 17 בחוזק החבית שבוקבק על ידי ברי ברוס&ראד.

שורה תחתונה - הנוזל של גלנמורנג'י מרגיש די קונסיסטנטי, אבל ניכר שיש הבדלים קטנים. אני לא חושב שהם לטובת העבר או ההווה בצורה מוחלטת מסיבה פשוטה - המשתתפות והמשתתפים לא העדיפו את אחד מהם בצורה מובהקת על פני האחר. תודה!


סדנה מספר 1 של CSFC – גלנמורנג'י

bottom of page